"തൻബീഹ്‌" ഓണ് ലൈന് സമ്മേളന പ്രചരണവുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ സൈബര് വിംഗ്

സമസ്ത 90-ാ‍ം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ മലപ്പുറം ജിലàµ..............

Continue reading

സമസ്ത സമ്മേളന സന്ദേശ പ്രചരണ യാത്രക്ക് വരവേല്‍പ്പ് നല്‍കാന്‍ കോട്ടയം ജില്ലയൊരുങ്ങി

ചങ്ങനാശ്ശേരി: എസ്എംഎഫ് കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹാജി എസ്.à´Žà´‚. ഫുആദിന്റെ à´…à´..............

Continue reading

ക്ലോത്ത് ബാനറുകൾ തയ്യാറായി

കോഴിക്കോട്:സമസ്ത 90 ആം വാർഷിക സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം മഹല്ലുകളിൽ ഉയർത്താനുളള..............

Continue reading